Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

100-lecie SEP

Mówią Ojcowie Założyciele

Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia jakie upłynęło od odzyskania przez nasz kraj niepodległości, po 123 latach niewoli, w chwili zakończenia pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie przerwało realizacji swej misji nawet w najgorszych chwilach mroków okupacji, gdy w 1939 r. Rzeczpospolita Polska ponownie rozdarta została przez ościenne państwa rządzone przez okrutne, totalitarne reżimy.

W czasach powojennej odbudowy, zarówno tej po pierwszej jak i po drugiej wojnie światowej członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawsze znajdowali się w awangardzie nauki i pracy, służąc Ojczyźnie swymi talentami i umiejętnościami, we wszystkich specjalnościach szeroko pojętej elektryki. Tak jest również i teraz, po zakończonej sukcesem transformacji ustrojowej, kiedy wysiłek Członków SEP służy rozwojowi cywilizacyjnemu i bezpieczeństwu Rzeczpospolitej a także ciągłej poprawie dobrobytu jej Obywateli.

Chcielibyśmy w Jubileuszowym Roku Stulecia SEP zaprezentować serię dokumentów źródłowych z minionych stu lat historii naszego Stowarzyszenia, których Autorami są jego wybitni działacze, których po latach możemy nazwać dumnym mianem Ojców Założycieli.

Dokumenty te dotyczą nie tylko historii samego SEP-u, ale również istotnych zagadnień rozwoju elektryki na ziemiach polskich. Dokumenty prezentujemy w formie oryginalnej – plików PDF utworzonych z zeskanowanych oryginalnych źródeł „z epoki”.

Liczymy, że materiały te okażą się cenną pomocą, zarówno w przygotowaniu uroczystości Jubileuszu 100-lecia w Oddziałach i Kołach SEP jak i wartościową, sprawiającą przyjemność i satysfakcję lekturą.

Wybór, redakcja i przygotowanie materiałów dla potrzeb publikacji internetowej:

Jacek Nowicki

SG SEP

Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Okres 1899 - 1919.

Tadeusz Żerański (1880-1947)

Niezwykle szczegółowe opracowanie Tadeusza Żerańskiego sięga przełomu wieków XIX i XX – w pionierskiej ery rozwoju elektrotechniki, elektroenergetyki i radiotechniki. Polscy specjaliści z różnych dziedzin elektryki żyjący i pracujący na terytoriach trzech zaborczych imperiów: rosyjskiego, niemieckiego i austro-węgierskiego, już pod berłami cesarzy-zaborców zaczęli zrzeszać się w organizacjach społecznych i zawodowych. Żerański – znakomity działacz Stowarzyszenia, inżynier elektryk niezwykle zasłużony dla stworzenia polskiego słownictwa elektrotechnicznego, opisuje dzieje organizowania się społeczności specjalistów w dziedzinie elektryki w poszczególnych ośrodkach rozdartej zaborami Polski – w Warszawie, Lwowie, Sosnowcu, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Działania środowisk elektryków z trzech zaborów sprawiły, że zaledwie po siedmiu miesiącach od odzyskania niepodległości, w czerwcu 1919 roku zorganizowano Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników w Warszawie, na którym doszło do założenia SEP.
Opracowanie Żerańskiego ukazało się drukiem w numerze „Przeglądu Elektrotechnicznego” 12 z 1939 roku – w drugim zeszycie zjazdowym wydanym z okazji XI. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbywającego się w Katowicach i Cieszynie w dniach 18-21 czerwca 1939 r. dla uczczenia 20-tej rocznicy utworzenia SEP.

czytaj więcej

Wspomnienia z pracy w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w latach 1929-1939.

Józef Podoski (1900-1984)

Napisane ze swadą i humorem wspomnienia Józefa Podoskiego, który w latach 1929-1930 sprawował funkcję sekretarza generalnego SEP. Podoski szczególnie ciekawie wspomina okres swej współpracy z kolejnymi prezesami Stowarzyszenia i innymi znakomitościami w SEP-ie okresu międzywojennego. Relacja została napisana w 1959 r. gdy przebywał on już od wielu lat na emigracji w Ameryce Pn. i opublikowana w zbiorze materiałów wydanych na 40-lecie SEP pt. „Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959”.

czytaj więcej