Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

14 sierpnia – Dzień Energetyka

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Z okazji Dnia Energetyka przypadającego na 14 sierpnia

wszystkim pracownikom przedsiębiorstw energetycznych w Kraju, 

składamy Najserdeczniejsze Życzenia sukcesów w realizacji Waszej misji 

codziennej, niezawodnej dostawy energii elektrycznej i ciepła do naszych domów i miejsc pracy. 

Życzymy Wam pozytywnej energii i zadowolenia z wykonywanej pracy. 

Dziękujemy za Wasz ogromny wkład w rozwój gospodarki narodowej 

i wysiłek jaki wkładacie w dostosowanie polskiej energetyki do wyzwań XXI wieku związanych z ochroną środowiska i klimatu. 

Jacek Nowicki – Sekretarz Generalny SEP      Piotr Szymczak   Prezes SEP