Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Day

Sierpień 8, 2019
Przerwa urlopowa biura 9 sierpnia – 23 sierpnia 2019r W pilnych sprawach proszę się kontaktować z Panem Andrzejem Kurzyńskim tel. 501 368 912 lub Prezesem Oddziału SEP Kazimierzem Jagiełłą tel. 602 279 766