Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Day

Październik 31, 2019
…Stowarzyszenie Elektryków Polskich uznawało od początków swego istnienia za kluczowe zadanie publikowanie materiałów służących szeroko pojętej informacji o postępach nauki w dziedzinie elektryki, o problemach, osiągnięciach i perspektywach rozwoju elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, elektroniki, o przedsięwzięciach powszechnej elektryfikacji kraju oraz wykorzystywaniu energii elektrycznej w przemyśle, gospodarstwach domowych, w rolnictwie i w innych działach gospodarczych, jak też...
9 października 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium ZG SEP. Podczas obrad prezydium zapoznano się m.in. ze: sprawozdaniem z uroczystości jubileuszowych 100-lecia SEP we Lwowie, stanem przygotowań obchodów 100 – lecia SEP w Wilnie, informacją nt. działalności Centralnej Komisji ds. Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, aktualnym stanem przygotowań do Ogólnopolskiego Seminarium Komisji...