Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Day

Październik 25, 2020
Streszczenie: Przedstawiono rozwój elektryki na ziemi Piotrkowsko-Częstochowskiej od XVIII wieku, budowę trójfazowych elektrowni w Piotrkowie (od 1924 roku) oraz elektrowni okręgowej w Częstochowie (od 1926 roku), powstałych za belgijskie pieniądze. Pokazano uzyskane uprawnienia państwowe oraz powstanie i działanie spółek: „Elektrownia w Piotrkowie S.A.”, „Elektrownia w Częstochowie Spółka z o.o.” i „Towarzystwo Elektryczne Okręgu Częstochowskiego S.A.”....
Streszczenie: W pracy pokazano powstałe w okresie międzywojennych w Częstochowie elektryczne zakłady usługowe i handlowe, będące kontynuacją tych powstałych do pierwszej wojny światowej. W miarę zebranych informacji przedstawiono i pokrótce opisano wszystkie znane biura techniczne, elektrotechniczne, zakłady wytwórcze prowadzące działalność, naprawczą i jednocześnie handlową, przedsiębiorstwa ściśle handlowe, firmy instalatorskie sprzętu elektrycznego, telefonicznego i radiowego, instytucje...
Propozycja programu wyjazdu integracyjnego dla członków SEP w Częstochowie z okazji 70-lecia organizacji. Termin: 14-16 kwietnia 2021 r. „Szlakiem OZE w Kujawsko-Pomorskim” Kalkulacja kosztów:koszt całkowity na osobę to 420 zł Przewidujemy sponsorowanie przejazdu przez Zarząd O/SEP i wtedy wpisowe 290 zł pokrywające koszt zakwaterowania i wyżywienia oraz wejściówkę do obserwatorium i bilet do teatru, ew.przewodnika....