Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

By

sepczest
20 marca 2019 roku w Technicznych Zakładach Naukowych odbył się finał IX edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego CHIPSET z pomocą koła Nauczycieli, Uczniów oraz Absolwentów SEP przy Technicznych Zakładach Naukowych. Z grona 100 dwuosobowych grup do finałowego etapu rywalizacji zakwalifikowało się 48 50 młodych adeptów informatyki. Finał konkursu składał się z dwóch części w pierwszej teoretycznej...
Szanowni Państwo Członkowie SEP oraz SlOIIB Oddział Częstochowski SEP organizuje seminarium w styczniu dnia 30.01.2019 roku o godz.12-16. O następującej tematyce: „Jakość energii elektrycznej. Cz.1. Źródła zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych” Prelekcję wygłosi:  prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła. Seminarium odbędzie się w sali  konferencyjnej TAURON Dystrybucja Oddział Częstochowa, Al. Armii Krajowej 3/5, 42-200 Częstochowa.
1 Złącze instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od elektroenergetycznej sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także przed ingerencją osób niepowołanych. 2 Oddzielny przewód ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i odbiorczych. 3 Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych, ograniczniki przepięć oraz...
Pomimo prawidłowego zaprojektowania, wykonawstwa i konserwacji instalacje elektryczne mogą okazać się niebezpieczne poprzez niewłaściwe ich użytkowanie, szczególnie w sytuacji, kiedy nie odpowiadają potrzebom mieszkańców. Rozbieżność między wykonaniem a oczekiwaniami jest najbardziej widoczna w przypadku gniazd wtyczkowych, zarówno jeżeli chodzi o ich liczbę jak i usytuowanie. Zapewnienie wystarczającej liczby gniazd wtyczkowych we wszystkich instalacjach w nowych...
Projektując systemy ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji elektrycznej należy uwzględnić: Występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej. Kategorie przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/240 V: kategoria IV – poziom ochrony 6 kV, kategoria III – poziom ochrony 4 kV, kategoria II – poziom ochrony 2,5 kV, kategoria I – poziom ochrony 1,5 kV. Wymóg ograniczania...
Śląsk i Zagłębie są bardzo ciekawym regionem kraju, z ogromną ilością zabytków techniki i historii, więc postanowiłam kontynuować, po zeszłorocznej udanej imprezie do Sztolni Luiza, stalowych domów i ogrodu botanicznego w Zabrzu, przybliżanie tych miejsc członkom częstochowskiego SEP.W dniu 12.05.2018r. 19 członków SEP Częstochowa wraz z 15 osobami towarzyszącymi, w większości z Koła Seniorów, wczesnym...
Mszę św. pogrzebową w kościele p.w. św. Karola Boromeusza odprawiło dwóch celebransów. Odczytane zostało krótkie wspomnienie o Zmarłym, przygotowane przez Rodzinę oraz okolicznościowe pismo od ks. dr Sławomira Zygi – krajowego duszpasterza elektryków, energetyków i elektroników. Udział w żałobnej uroczystości wzięli ze strony Stowarzyszenia Elektryków Polskich m.in.: Członkowie Honorowi – Piotr Szymczak – prezes SEP;...
– Czytnik OSL z nieliniową funkcją stymulacji optycznej – Autorzy: Ewa Mandowska, Robert Smyka, Arkadiusz Mandowski, Rafał Kieszkowski, Renata Majgier, – Stosy piezoelektryczne – Autor: Mateusz Pasternak, – Wpływ rzeczywistych warunków eksploatacji na sprawność komercyjnych modułów fotowoltaicznych – Autorzy: Szymon Rogowski, Natalia Szczecińska, Maciej Sibiński. Więcej informacji na www.elektronika.orf.pl. Redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” prof. dr...
Z udziałem licznych gości, wybitnych osobistości świata nauki, przedstawicieli środowiska akademickiego i samorządu lokalnego, obyła się 4 października br. 31 inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. W rocznicę odzyskania niepodległości, rektor uczelni prof. dr hab. Roman Cieślak przypomniał, że „definicji wolności nie da się sprowadzić do braku podległości wobec innych: nie-podległość nie...
1 2