Osób on-line: 1 Liczba odwiedzin:       Strona główna       Mapa strony

Biuletyny techniczne

Śląskie Wiadomości Elektryczne
Dwumiesięcznik Naukowo-Techniczny Oddziałów SEP Woj. Śląskiego i Opolskiego

Czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności Oddziałów SEP Województwa Śląskiego jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

 

INPE
Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych

Jedyne ogólnopolskie czasopismo, które zapewnia systematyczną informację o aktualnych normach i przepisach w zakresie szeroko rozumianej elektryki; zamieszczane są w nim informacje o aktualnie obowiązujących normach i przepisach, o wprowadzonych do nich zmianach, o przepisach i normach wycofanych, zastąpionych, nowo ustanowionych, znowelizowanych, a także wybrane teksty ustaw, przepisów wykonawczych, projekty przepisów i norm oraz odpowiedzi na listy czytelników.

Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze istniejące od 1919 roku; czasopismo z dziedziny elektrotechniki, miesięcznik o charakterze naukowo-technicznym przeznaczony dla inżynierów i pracowników naukowo-badawczych, poświęcony zagadnieniom elektrotechniki, dotyczącym wszystkich jej działów, m.in. elektrotechniki teoretycznej, energoelektroniki, elektroenergetyki, materiałoznawstwa, elektrotermii techniki świetlnej itp.

SPEKTRUM Magazyn Informacyjny SEP

Czasopismo zawierające informacje o różnorodnych aspektach działalności SEP jak i informacje o nowinkach technicznych, ciekawych opracowaniach i wyrobach, imprezach naukowo-technicznych i problemach z zakresu elektryki, a także prezentujące oferty produkcyjne, usługowe i handlowe firm ze wszystkich dziedzin elektryki.

Wiadomości Elektrotechniczne

Miesięcznik poświęcony praktycznym zagadnieniom elektrotechniki, obejmujący wszystkie działy energoelektryki, w tym przedstawiający problemy i osiągnięcia polskiego przemysłu elektrotechnicznego.


Częstochowski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje liczne seminaria tematyczne związane z zakre- sem prowadzonej działalności

więcej »

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów przygotowawczych do uzyska- nia uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektro-energetycznych

więcej »

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Częstochowa organizuje międzynarodowe wycieczki techniczno-turystyczne dla jej członków

więcej »SEP ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI
ul. Kopernika 16/18
42-201 Częstochowa

tel./fax (034) 324-46-54
e-mail: sepczwa@op.pl

O oddziale      Aktualności      Egzaminy, szkolenia      Wykaz seminariów      Dokumenty do pobrania      Koła SEP      Wycieczki SEP      Kontakt

© 2013 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Częstochowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.