Osób on-line: 1 Liczba odwiedzin:       Strona główna       Mapa strony

Egzaminy, szkolenia

SZANOWNI PAŃSTWO

Niniejszym informujemy, że 2 maja 2010r. upływa ważność świadectw kwalifikacyjnych w zakresie pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wydawanych bez określenia terminu ważności. Świadectwa posiadające zapis z datą ważności obowiązują do wyznaczonego w świadectwie terminu. W ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiło wiele zmian w obowiązujących przepisach dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Zmiany te wynikają z ciągłego rozwoju techniki oraz troski o bezpieczeństwo użytkowników instalacji i urządzeń elektrycznych.

SEP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym wyższej użyteczności czego wyrazem jest, że świadectwa kwalifikacyjne wydane z emblematem SEP są honorowane w Unii Europejskiej.

Oddział SEP Częstochowa jest statutowo przygotowany do organizowania szkoleń na najwyższym poziomie, w związku z czym oferujemy seminaria przygotowujące do egzaminu dla uzyskania „Uprawnień SEP”. Celem seminarium jest przygotowanie teoretyczne kandydatów do egzaminu państwowego z zakresu montażu, remontów, obsługi, konserwacji i prac kontrolno – pomiarowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych w celu zdobycia kwalifikacji do samodzielnego wykonywania w/w czynności. Wykłady są prowadzone przez doświadczonych inżynierów elektryków (pracowników znaczących firm częstochowskich) oraz nauczycieli akademickich Politechniki Częstochowskiej.

Program spotkań został tak opracowany, aby wymaganą ilość wiedzy przekazać w czasie 16 godzin zgodnie z wymaganiami prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 (art. 54 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Seminaria odbywają się cyklicznie w dwie kolejne soboty lub sobota i dwa popołudnia w dni powszednie przypadające po sobocie.
Uprzejmie przypominamy, że przy naszym Oddziale SEP działa Komisja Egzaminacyjna upoważniona do wydania „Uprawnień SEP” w zakresie eksploatacji i dozoru nad wszelkimi urządzeniami elektrycznymi i energetycznymi dla grupy G1, G2 i G3.
Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze. Podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

Ze względu na stosunkowo dużą ilość wydanych świadectw „bezterminowych” proponujemy wcześniejsze zgłaszanie się na egzamin wglądnie na szkolenie seminaryjne.

Informacje oraz termin egzaminu i ewentualnego seminarium są do uzgodnienia w Sekretariacie O/SEP Częstochowa ul. Kopernika 16/18, tel. 034-32-446-54 w godz. 11-16 Wt-Pt oraz 14-18 Pn.

Koszt egzaminu: 210 zł
Koszt seminarium wraz z podręcznikiem: 350 zł

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


 

Dokumenty do pobrania:

 


 

 

Częstochowski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich organizuje liczne seminaria tematyczne związane z zakre- sem prowadzonej działalności

więcej »

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i kursów przygotowawczych do uzyska- nia uprawnień do eksploatacji urządzeń, instalacji sieci elektro-energetycznych

więcej »

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Częstochowa organizuje międzynarodowe wycieczki techniczno-turystyczne dla jej członków

więcej »SEP ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI
ul. Kopernika 16/18
42-201 Częstochowa

tel./fax (034) 324-46-54
e-mail: sepczwa@op.pl

O oddziale      Aktualności      Egzaminy, szkolenia      Wykaz seminariów      Dokumenty do pobrania      Koła SEP      Wycieczki SEP      Kontakt

© 2013 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Częstochowa. Wszelkie prawa zastrzeżone.