Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

KONFERENCJA JDEE SEP O/Częstochowa

Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej organizuje Konferencję pt. „Jakość Dostaw Energii Elektrycznej – wspólna odpowiedzialność  wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów”. Konferencja uzyskała patronat Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk PAN oraz korporacji TAURON Dystrybucja S.A.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje między innymi następujące zagadnienia szczegółowo związane z jakością dostaw energii elektrycznej:

 • źródła zaburzeń elektromagnetycznych;
 • kompatybilność elektromagnetyczna – EMC;
 • wpływ generacji rozproszonej na jakość napięcia;
 • skutki złej JDEE – aspekty techniczne i ekonomiczne, efektywność energetyczna;
 • JDEE w sieciach typu smart;
 • kompensacja mocy biernej;
 • sposoby redukcji negatywnych skutków złej jakości napięcia;
 • metody i układy pomiarowe;
 • normalizacja, regulacje prawne, taryfy;
 • badania symulacje;
 • edukacja.
PATRONAT KONFERENCJI
 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • ZEUP „POZYTON” Sp. z o.o.
 • ELMA Energia Sp. z o.o.
 • ELHAND Transformatory Sp. z o.o.
 • EthosEnergy Poland S.A.
 • CMC Poland Sp. z o.o.
 • ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.
KOMITET NAUKOWY
 • przewodniczący komitetu naukowego – prof. Zbigniew Hanzelka AGH Kraków, KE PAN;
 • prof. Jerzy Barglik Politechnika Śląska, KE PAN, OZW SEP;
 • prof. Roman Barlik Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Jakub Bernatt IMiNE KOMEL, KE PAN;
 • prof. Andrzej Bień AGH Kraków;
 • prof. Piotr Borkowski Politechnika Łódzka;
 • prof. Sławomir Cieślik UTP Bydgoszcz;
 • prof. Andrzej Demenko Politechnika Poznańska, KE PAN;
 • prof. Tadeusz Glinka Politechnika Śląska, KE PAN;
 • prof. Kazimierz Jagieła ATH Bielsko Biała, OCz SEP;
 • prof. Mikołaj Karpiński ATH Bielsko Biała;
 • dr h.c. prof. Michal Kolcun TUKE Košice;
 • prof. Andrzej Krawczyk prezes PTZE;
 • prof. Zbigniew Krzemiński Politechnika Gdańska, KE PAN
 • prof. Waldemar Minkina Politechnika Częstochowska;
 • prof. Katarzyna Oźga Politechnika Częstochowska;
 • prof. Marian Pasko Politechnika Śląska, KE PAN;
 • prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska;
 • prof. Tomasz Popławski Politechnika Częstochowska;
 • prof. Antoni Sawicki Politechnika Częstochowska;
 • prof. Tadeusz Skoczkowski Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Paweł Sowa Politechnika Śląska;
 • dr inż. Piotr Szymczak Prezes SEP, KE PAN;
 • prof. Dariusz Świsulski Politechnika Gdańska;
 • prof. Tomasz Trawiński Politechnika Śląska;
 • prof. Sławomir Tumański Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Andrzej Wac – Włodarczyk Politechnika Lubelska;
 • prof. Jurij Warecki AGH Kraków;
 • prof. Irena Wasiak Politechnika Łódzka;
 • prof. Mirosław Wciślik Politechnika Świętokrzyska;
 • m.dr h.c.prof. Sławomir Wiak Politechnika Łódzka.
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • przewodniczący – prof. dr hab. inż. Antoni Sawicki;
 • wiceprzewodniczący – dr inż. Marek Gała;
 • wiceprzewodniczący – mgr inż. Zbigniew Szewczyk;
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła;
 • dr inż. Aleksander Gąsiorski;
 • dr inż. Andrzej Jąderko;
 • dr inż. Marek Kurkowski;
 • mgr inż. Marian Kępiński
 • mgr inż. Sebastian Ślemp
 • sekretarz – mgr inż. Olga Motłoch.
PUBLIKACJE KONFERENCYJNE I POKONFERENCYJNE

Referaty będą publikowane w monografii konferencyjnej w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10 pkt. w 2018 r.) oraz  w  Przeglądzie   Elektrotechnicznym w styczniu – lutym 2020 r. (20 pkt.)

Wzór tekstu >>pobierz<<
Wzór tekstu MSWORD >>pobierz<<

 

WAŻNE TERMINY
 • 31.07.2019 – nadesłanie karty zgłoszenia i streszczeń
 • 05.08.2019 – informacja o przyjęciu zgłoszenia
 • 30.09.2019 – nadesłanie pełnego tekstu referatu
 • 14.10.2019 – informacja o wyniku procesu recenzji
 • 21.10.2019 – nadesłanie referatu w ostatecznej formie
 • 21.10.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej
 • 18.11.2019 – opublikowanie programu konferencji
 • 28 – 29.11.2019 – Obrady Konferencji
KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, zakwaterowanie (jeden nocleg 28/29.11.2019 r.), wyżywienie, materiały konferencyjne, kolację koleżeńską, zwiedzanie z przewodnikiem Jasnej Góry, w tym Biblioteki Jasnogórskiej oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Pełny koszt pobytu wynosi 1150 zł + podatek VAT. Istnieje  możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów za dodatkową opłatą (proszę zaznaczyć w karcie zgłoszenia).

Karta zgłoszeniowa >>pobierz<<

Numer konta bankowego z dopiskiem „Konferencja”

ING Bank Śląski Oddział SEP Częstochowa nr 21 1050 1142 1000 0090 3053 4250

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 28 i 29.11.2019 r. w Hotelu „SCOUT” w Częstochowie ul. Drogowców 12

KONTAKT I INFORMACJE

Wszelkie informacje prosimy kierować do sekretariatu konferencji Oddział SEP Częstochowa tel. 34 3244654

Preferowany kontakt – korespondencja elektroniczna

na adres: sepczwa@op.pl

Informacje na stronie internetowej http://konferencja.sep.czest.pl/

Organizatorzy przewidują wystawę i prelekcje firm działających w obszarze szeroko rozumianej jakości dostawy energii elektrycznej.