Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Oddział

PUBLIKACJE

Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w 1918 roku Subiektywne oraz prywatne spojrzenie

W dniu 11 listopada 2020 roku przypadła 102. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. W czasie zaborów Polacy różnymi sposobami usiłowali uzyskać niepodległość narodową oraz ekonomiczną. Chciałbym przedstawić...
Czytaj więcej

Rozwój elektryki na ziemi częstochowsko-piotkowskiej od xviii wieku oraz powstanie i działanie „towarzystwa elektryfikacyjnego okręgu częstochowsko-piotrkowskiego s.a.” (lata 1935-1946)

Streszczenie: Przedstawiono rozwój elektryki na ziemi Piotrkowsko-Częstochowskiej od XVIII wieku, budowę trójfazowych elektrowni w Piotrkowie (od 1924 roku) oraz elektrowni okręgowej w Częstochowie (od 1926 roku), powstałych...
Czytaj więcej

Częstochowskie zakłady usługowe i handlowe w dziedzinie elektryki w dwudziestoleciu międzywojennym

Streszczenie: W pracy pokazano powstałe w okresie międzywojennych w Częstochowie elektryczne zakłady usługowe i handlowe, będące kontynuacją tych powstałych do pierwszej wojny światowej. W miarę zebranych informacji...
Czytaj więcej

Podstawowe wymagania dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instalacji elektrycznych

1 Złącze instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od elektroenergetycznej sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a...
Czytaj więcej

Funkcjonalność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych

Pomimo prawidłowego zaprojektowania, wykonawstwa i konserwacji instalacje elektryczne mogą okazać się niebezpieczne poprzez niewłaściwe ich użytkowanie, szczególnie w sytuacji, kiedy nie odpowiadają potrzebom mieszkańców. Rozbieżność między wykonaniem...
Czytaj więcej

Ochrona przeciwprzepięciowa

Projektując systemy ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji elektrycznej należy uwzględnić: Występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej. Kategorie przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/240 V: kategoria IV...
Czytaj więcej