Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Oddział

PUBLIKACJE

Podstawowe wymagania dla zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania instalacji elektrycznych

1 Złącze instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od elektroenergetycznej sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a...
Czytaj więcej

Funkcjonalność i bezpieczeństwo instalacji elektrycznych

Pomimo prawidłowego zaprojektowania, wykonawstwa i konserwacji instalacje elektryczne mogą okazać się niebezpieczne poprzez niewłaściwe ich użytkowanie, szczególnie w sytuacji, kiedy nie odpowiadają potrzebom mieszkańców. Rozbieżność między wykonaniem...
Czytaj więcej

Ochrona przeciwprzepięciowa

Projektując systemy ochrony przeciwprzepięciowej w instalacji elektrycznej należy uwzględnić: Występujące zagrożenia piorunowe i przepięciowe instalacji elektrycznej. Kategorie przepięciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/240 V: kategoria IV...
Czytaj więcej