Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Oddział

Władze SEP

Prezes:

 • dr inż. Marek Gała

Członkowie Zarządu:

 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła
 • dr inż. Andrzej Jąderko
 • mgr inż. Bogdan Skowron
 • mgr inż. Zbigniew Szewczyk
 • mgr inż. Michał Mnich
 • mgr inż. Rafał Minkina
 • mgr inż. Lech Pilarski
 • mgr inż. Iwona Sternowska
 • mgr inż. Robert Wiaderek
 • mgr inż. Barbara Szydło

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Marian Kępiński
 • Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Kurzyński
 • Sekretarz – Maciej Ciuk
 • Krzysztof Ucieklak

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący – Zbigniew Ciaszkiewicz
 • Edward Piłatowski,
 • Celestym Lewicki,
 • Tadeusz Andrzejewski,

 

Prezesi Oddziału Częstochowa SEP w poszczególnych kadencjach
(W przypadku zgonu prezesa podano datę zgonu i miejsca pochówków) lata 1951-2020

● I kadencja 1951-1952
Prezes: Władysław Kuźnik (zmarł 28 lipca 1987 roku, pochowany Cmentarz „Św. Rocha” w Częstochowie)
● II kadencja 1952-1953
Prezes: Franciszek Dyderski (zmarł 12 czerwca 1998 roku, pochowany Cmentarz „Kule” w Częstochowie)
● III Kadencja 1953-1954
Prezes: Jerzy Dobrucki (zmarł 12 grudnia 1960 roku, pochowany Cmentarz „Kule” w Częstochowie)
● IV-V kadencje 1954-1956
Prezes: Michał Michalski (zmarł 22 sierpnia 1990 roku, pochowany na Cmentarzu Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku)
● VI – XVI kadencje 1956-1978
Prezes: Jan Podwysocki (zmarł 6 stycznia 2003 roku, pochowany na Cmentarzu „Kule” w Częstochowie)
● XVII kadencja 1978-1981
Prezes: Zygmunt Biernacki (zmarł 17 czerwca 2017 roku, pochowany na Cmentarzu „Kule” w Częstochowie)
● XVIII kadencja 1981-1984
Prezes: Mieczysław Jan Woźniak (zmarł 9 sierpnia 2010 roku, pochowany na Cmentarzu „Św. Rocha” w Częstochowie)
● XIX-XX kadencje 1984-1990
Prezes: Kazimierz Jagieła
● XXI-XXII kadencja 1990-1998
Prezes Maciej Wolski
● XXIII-XXIV kadencje 1998-2006
Prezes Bronisław Durlik
● XXV-XXVI kadencje 2006-2014
Prezes Zenon Panicz
● XXVII-XXVIII kadencje 2014-2022
Prezes: Kazimierz Jagieła