Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Oddział

Władze SEP

Prezes:

 • prof.dr hab. inż. Kazimierz Jagieła

Prezydium Zarządu:

 • mgr inż. Rafał Minkina (I V-ce Prezes)
 • mgr inż. Zbigniew Szewczyk (V-ce Prezes/Skarbnik)
 • dr inż. Marek Kurkowski (V-ce Prezes)
 • mgr inż. Bogdan Skowron (Sekretarz)

Członkowie Zarządu:

 • mgr inż. Michał Mnich
 • mgr inż. Sebastian Ślemp
 • mgr inż. Iwona Sternowska
 • dr inż. Aleksander Gąsiorski
 • dr inż. Andrzej Jąderko
 • mgr inż. Lech Pilarski

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Andrzej Kurzyński
 • Z-ca Przewodniczącego – Marian Kępiński
 • Sekretarz – Zdzisława Sykuła

Sąd Koleżeński

 • Przewodniczący – mgr inż. Józef Szymański