Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

Spotkanie Zarządu Częstochowskiego Oddziału SEP w dniu 28 listopada 2022 r. (godz. 17:00)

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
Członkowie Zarządu Częstochowskiego Oddziału SEP, Prezesi Kół,
Szanowny Kolega Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Częstochowskiego Oddziału SEP

Serdecznie zapraszam Szanowne Koleżanki oraz Szanownych Kolegów na najbliższe posiedzenia Zarządu Częstochowskiego Oddziału SEP. Poniżej zamieszczam planowany porządek obrad najbliższego posiedzenia.

Porządek obrad Zarządu Częstochowskiego Oddziału SEP w dniu 28 listopada 2022 r. (godz. 17:00)
1. Powitanie Uczestników posiedzenia Zarządu Oddziału.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dnia 7.11.2022 r.
3. Organizacja Spotkania Noworocznego w styczniu 2023 roku.
4. Aktualizacja członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Udziału Członków Oddziału w Centralnych Komisjach SEP.
6. Informacje dotyczące Członków Komisji Kwalifikacyjnych.
7. Omówienie podjętych działań w zakresie promocji szkoleń i egzaminów prowadzonych przez Oddział SEP oraz przez Komisje Kwalifikacyjne.
8. Informacja dotyczące realizacji seminariów organizowanych przez Oddział SEP.
9. Omówienie zagadnień związanych z bieżącą działalnością Izby Rzeczoznawców.
10. Przyjęcie Regulaminu pomocy koleżeńskiej.
11. Rozważenie zasadności organizacji Jubileuszu 70-lecia Oddziału SEP.
12. Informacje bieżące Prezesa Oddziału SEP.
13. Wolne wnioski.
Z poważaniem, Marek Gała
Prezes Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich
42-217 Częstochowa
ul. Kopernika 16/18
tel. +48 34 324 46 54, +48 604 376 641
www.sep.czest.pl