Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

Propozycja programu wyjazdu integracyjnego dla członków SEP

Propozycja programu wyjazdu integracyjnego dla członków SEP w Częstochowie z okazji 70-lecia organizacji.
Termin: 14-16 kwietnia 2021 r. „Szlakiem OZE w Kujawsko-Pomorskim”

Kalkulacja kosztów:koszt całkowity na osobę to 420 zł
Przewidujemy sponsorowanie przejazdu przez Zarząd O/SEP i wtedy wpisowe 290 zł
pokrywające koszt zakwaterowania i wyżywienia oraz wejściówkę do obserwatorium i bilet do teatru, ew.przewodnika.
Harmonogram wycieczki można pobrać pod >> linkiem <<