Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Rzeczoznawstwo

Ośrodek Rzeczoznastwa SEP w Częstochowie

Nasi rzeczoznawcy i specjaliści świadczą między innymi następujące rodzaje usług:
 • wykonują ekspertyzy i opinie,
 • prowadzą doradztwo techniczne i konsultacje,
 • wykonują projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne,
 • pełnią nadzory inwestorskie i autorskie,
 • wykonują instalowanie, rozruch, obsługę i serwis urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi oraz eksploatacji,
 • opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych,
 • wykonują pomiary i badania laboratoryjne, oraz pomiary poligonowe,
 • wykonują badania techniczne wyrobów, urządzeń oraz przeprowadzają badania eksploatacyjne,
 • świadczą usługi w zakresie tłumaczeń technicznych.
Powyższe prace wykonywane są w zakresie:
 • Elementów wyposażenia sieci i urządzeń elektrycznych obejmujących aparaty elektryczne, maszyny elektryczne i napędy, elementy i układy energoelektroniczne, osprzęt elektryczny powszechnego użytku.
 • Instalacji urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych i energetyki przemysłowej.
 • Elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
 • Użytkowania energii elektrycznej w przemyśle, mieszkalnictwie, miejskiej infrastrukturze.
 • Użytkowania energii elektrycznej w górnictwie, gospodarce morskiej oraz rolnictwie.
 • Elektrotechniki i elektroniki w transporcie szynowym i drogowym.
 • Elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki oraz komputerów i sieci komputerowych.
 • Automatyki i techniki pomiarowej.
 • Ekonomiki, zarządzania, organizacji pracy, eksploatacji systemów, szkoleń i dydaktyki.
 • Elektrostatyki, elektroakustyki, badań środowiskowych, inżynierii materiałowej.
Pamiętajmy
Rekomendacja SEP gwarancją sukcesu Państwa firmy.

Slogan? Tak, ale prawdziwy!
Proponujemy sprawdzenie.
ZAPRASZAMY +48 (34) 324-46-54