Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Seminaria

SEMINARIA SZKOLENIOWE

 

L.p. Termin Temat
1. 20.03.2019 r. godz.12:00

Temat szkolenia:
Pomiary ochrony przeciwporażeniowej z wykorzystaniem mierników SONEL S.A.
– pomiary impedancji pętli zwarcia (wymogi prawne, metody pomiarowe)
– pomiary wyłączników RCD (wymogi prawne, metody pomiarowe)
– pomiary rezystancji i impedancji uziemień,
– pomiary rezystancji izolacji,
– pomiary ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych,
– pomiary bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i elektronarzędzi.
Pomiary termowizyjne, wyładowań koronowych, małych rezystancji.
Wykładowcy: Główny Specjalista ds. Szkoleń mgr inż. Eligiusz Skrzynecki, mgr inż. Maciej Kujawa
Miejsce szkolenia: Politechnika Częstochowska ul. Armii Krajowej !7 – Aula wydz. Elektrycznego (dzięki uprzejmości Dziekana Wydziału Elektrycznego).
Czas szkolenia: 5 godzin dydaktycznych.
Prezesów Kół prosimy o powiadomienie członków SEP.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 19.03.2019r. w celu wydrukowania Zaświadczeń.
Pełnomocnik Zarządu Oddz. Andrzej Kurzyński e-mail: kurzynskiandrzej@interia.pl; kurzyandrzej@gmail.com ;
tel: 501 368 912.

WYKAZ SZKOLEŃ  I PÓŁROCZE 2019 ROKU  

Lp.

Termin

Temat

 

 

Styczeń

1.

30.01.2019

Temat szkolenia: Jakość energii elektrycznej. Cz.1. Źródła zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych   Wykładowca: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła
 

 

Luty

2.

odwołane!!

Temat szkolenia: Jakość energii elektrycznej. Cz.2. Metody pomiarów parametrów sieci elektroenergetycznych w świetle obowiązujących przepisów Wykładowca: dr inż. Marek Gała
 

 

Marzec

3.

20.03.2019

Temat szkolenia: Kompensacja mocy biernej w sieciach nN i SN. Wykładowca: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła
 

 

Kwiecień

4.

24.04.2019

Temat szkolenia: Odnawialne źródła energii  elektrycznej Wykładowca:

 

 

Maj

5.

22.05.2019

Temat szkolenia: Nowoczesne oświetlenie wnętrz budynków. Przepisy, źródła światła, metody projektowania. Wykładowca: dr inż. Marek Kurkowski

 

 

Czerwiec

6.

26.06.2019

Temat szkolenia: Elektroenergetyka trakcyjna. Systemy zabezpieczeń stosowane w trakcji elektrycznej (kolej, tramwaje, trolejbusy). Wykładowca: mgr inż. Lech Pilarski