Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 343 59 80, +48 34 324 46 54

Aktualności

seminarium: Bezpieczeństwo a sztuczna inteligencja – wyzwania i możliwości w monitoringu wizyjnym.

Seminarium poprowadzą Panowie: Mariusz Prejs, Mateusz Kurowski, Krzysztof Olejniczak – Przedstawiciele firmy Eltrox Sp. z o. o.

Tematyka seminarium dotyczyć będzie między innymi poniżej wyszczególnionych zagadnień:
– bezpieczeństwo a sztuczna inteligencja – wyzwania i możliwości w monitoringu wizyjnym;
– zmiany technologiczne w rozwiązaniach CCTV – od rozwiązań analogowych po innowacje AI, LPR i termowizję;
– aspekty prawne oraz cyberbezpieczeństwo w monitoringu wizyjnym – RODO, NDAA, NIS 2;
– projektowanie systemów CCTV – dobór urządzeń oraz projektowanie infrastruktury sieciowej;
– zagadnienia prawne związane z wykonywaniem zawodu montera: uprawnienia, certyfikaty, obowiązujące regulacje prawne.