Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

Seminarium „Problemy związane z pracą, modernizacją i rozbudową KSE”

Z A P R O S Z E N I E

Koło 201 przy Wydziale Elektrycznym PW oraz Sekcja Energetyki Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego zapraszają na seminarium n.t. „Problemy związane z pracą, modernizacją i rozbudową KSE” w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 16.00, które odbędzie się w Gmachu Starej Kotłowni PW przy ul. Politechniki 1 w sali 04.

W programie:

Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności – Zrównoważona transformacja energetyczna

Uwarunkowania i zasady tworzenia Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) oraz konkluzje wynikające z bieżącego PRSP.

Rozwiązania techniczne zastosowane przy rozbudowie sieci przesyłowej na przykładzie rozbudowy SE Mory.

Podsumowanie i wnioski.