Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Uprawnienia SEP

Szkolenia

Szkolenia w ramach współpracy ze Śląską Izbą Budowlańców SlOIIB.

SEMINARIA SZKOLENIOWE

1.

Organizator

SEP Oddział Częstochowa

2.

Miejsce Szkolenia

42-200 Częstochowa, Al. Armii Krajowej 3/5

TAURON Dystrybucja Oddział Częstochowa

3.

Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne

SEP Oddział Częstochowa

4.

Koszty i warunki uczestnictwa

 

 

WYKAZ SZKOLEŃ  I PÓŁROCZE 2019 ROKU

 

Lp.

Termin

Temat

Styczeń

1.

23.01.2019

Temat szkolenia:

Jakość energii elektrycznej. Cz.1. Źródła zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych

 

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła

 

Luty

2.

20.02.2019

Temat szkolenia:

Jakość energii elektrycznej. Cz.2. Metody pomiarów parametrów sieci elektroenergetycznych w świetle obowiązujących przepisów

Wykładowca: dr inż. Marek Gała

 

Marzec

3.

20.03.2019

Temat szkolenia:

Kompensacja mocy biernej w sieciach nN i SN.

Wykładowca: prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła

 

Kwiecień

4.

24.04.2019

Temat szkolenia:

Odnawialne źródła energii  elektrycznej

Wykładowca:

Maj

5.

22.05.2019

Temat szkolenia:

Nowoczesne oświetlenie wnętrz budynków. Przepisy, źródła światła, metody projektowania.

Wykładowca: dr inż. Marek Kurkowski

Czerwiec

6.

26.06.2019

Temat szkolenia:

Elektroenergetyka trakcyjna. Systemy zabezpieczeń stosowane w trakcji elektrycznej (kolej, tramwaje, trolejbusy).

Wykładowca: mgr inż. Lech Pilarski