Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

XVI Krajowa Konferencja – „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”

Polski Komitet Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

uprzejmie zaprasza do udziału

w

XVI Krajowej Konferencji

POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ

która odbędzie się dniach od 11 do 13 października 2021 roku,

w Hotel Dom Zdrojowy Resort  & SPA w Jastarni ul. Kościuszki 2a

Celem Konferencji jest umożliwienie prezentacji postępu technicznego z zakresu elektro­chemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych. Organizatorzy mają nadzieję, że program Konferencji umożliwi wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i własnych doświadczeń zawodowych w tej dziedzinie.

Przewiduje się prezentację prac w formie referatów i komunikatów. Materiały konferencji zostaną przygotowane bezpośrednio z tekstów dostarczonych przez Autorów referatów. Wymagania dotyczące formy przygotowania manuskryptów przekazane będą zaintereso­wanym autorom po nadesłaniu zgłoszenia. Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu: 15 wrzesień 2021 r. Referaty będą wyselekcjonowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Organizatorzy przewidują także możliwość reklamy w materiałach konferencyjnych, w formie filmu lub stoiska reklamowego. Przewiduje się udział wystawców zagranicznych.

Konferencja zostanie zorganizowana w hotelu usytuowanym przy plaży, w samym środku Półwyspu Helskiego, pomiędzy zatoką, a otwartym morzem, oferującym dogodne warunki do obrad i szkoleń.

Opłata konferencyjna wynosi 1600 zł +VAT. Termin wniesienia opłaty: 30.09.2021 r.
na konto: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ul. Świętokrzyska 14,  00‑050 WARSZAWA,

Bank Millennium S.A. nr 44 1160 2202 0000 0000 6084 8985

z dopiskiem „POMIARY KOROZYJNE” oraz „nazwisko uczestnika”

i koniecznie NIP niezbędny do prawidłowego wystawienia faktury.

Dane do korespondencji:  Robert Ciupek   tel. 665 610 504

e-mail:  rob-ciu@wp.pl – z dopiskiem „POMIARY KOROZYJNE”

TU POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

TU CZYTAJ INFORMACJE DOT. OPŁATY KONFERENCYJNEJ