Biuro Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
ul. Mikołaja Kopernika 16/18, 42-217 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 2022 „ ZABEZPIECZENIA PRZEKAŹNIKOWE W ENERGETYCE” – WARSZAWA

Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP przy współudziale firmy Elektrometal Energetyka SA organizuje w dniach od 12 do 14 października 2022 roku konferencję naukowo-techniczną poświęconą elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej.

Obrady konferencyjne odbędą się w hotelu Green GardenHotel k. Warszawy.

W programie konferencji znajdą się interesujące referaty i dyskusje dotyczące aktualnych problemów związanych z automatyką elektroenergetyczną sieci przesyłowej, sieci rozdzielczej i elektrowni.

Patronat honorowy sprawuje Elektrometal Energetyka SA

Patronat medialny sprawują Wiadomości Elektrotechniczne.

>>>czytaj więcej ….<<<