Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

Z prac zarządu głównego SEP

9 października 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie prezydium ZG SEP. Podczas obrad prezydium zapoznano się m.in. ze: sprawozdaniem z uroczystości jubileuszowych 100-lecia SEP we Lwowie, stanem przygotowań obchodów 100 – lecia SEP w Wilnie, informacją nt. działalności Centralnej Komisji ds. Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, aktualnym stanem przygotowań do Ogólnopolskiego Seminarium Komisji Kwalifikacyjnych SEP, informacją nt. Walnego Zgromadzenia EUREL-u w Warszawie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUREL-u w Brukseli, informacją nt. działalności SEP COSiW w okresie maj – wrzesień 2019 oraz informacją nt. przygotowań do spotkania prezesów oddziałów i kół SEP.

Zaakceptowano: sprawozdanie za I rok kadencji 2018-2022, rozliczenie finansowe SEP z Politechniką Warszawską w sprawie budowy pomnika-ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego, wstępny projekt wielostronnego porozumienia w sprawie współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, wniosek o przyjęcie na członka wspierającego firmy EKO ENERGETYKA, patronaty honorowe imprez targowych i konferencji. Podjęto uchwały w sprawie: zasad wynagradzania członków Rady Izby Rzeczoznawców SEP i Komisji Kwalifikacyjnych oraz wysokości ryczałtu za udział w posiedzeniach, powołania pełnomocnika prezesa SEP ds. doskonalenia zawodowego elektryków – kol. Bogumiła Dudka, zmian w składach osobowych: Zarządu Funduszu Stypendiów Organizacyjnych SEP, Kapituły Konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży oraz Zarządu Funduszu Stypendiów Naukowych SEP, przyznania odznaczeń i wyróżnień SEP i NOT.

oprac. Krzysztof Woliński (wiceprezes, rzecznik prasowy SEP)