Biuro oddziału w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18, 42-201 Częstochowa
tel./fax: (34) 324-46-54

Aktualności

Publikacja artykułów do Przeglądu Elektrotechnicznego z Konferencji JDEE

Witam

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną w zawiadomieniu o organizacji Konferencji JDEE, uprzejmie przypominamy Autorom publikacji zamieszczonych w 67 Zeszycie Naukowym Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, że istnieje możliwość zgłoszenia publikacji do Przeglądu Elektrotechnicznego, które ukazałyby się w trzecim numerze roku 2020.

W związku z powyższym, zachowując wymagane procedury i standardy przyjęte przez Redakcję Przeglądu Elektrotechnicznego, proszę o nadesłanie do 07.01.2020 roku (termin ostateczny – nie podlega przedłużeniu) pełnych tekstów swoich artykułów.
Artykuły w formatach doc i pdf proszę przesyłać na adresy:

kazimierz.jagiela@gmail.com
sepczwa@op.pl

Artykuł dedykowany do PE może nawiązywać do opublikowanego referatu w ZN WEiA PG Nr 67, lecz musi mieć zmieniony tytuł oraz częściową treść merytoryczną wynikającą z dyskusji. Objętość artykułu nie może przekraczać 4 stron napisanych wg wymogów PE (pe.org.pl). Wzory w języku polskim i angielskim w załączeniu. Artykuły będą ponownie recenzowane.

Komitet Organizacyjny Konferencji JDEE
Kazimierz Jagieła

Pobierz wzór PE
Przykład PE